SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus TE00BG08 
Opinto Johdatus kemiaan 
Laajuus 2,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata atomien rakenteen ja tuntee tavallisimmat alkuaineet. Hän osaa luokitella erilaiset kemialliset sidokset sekä osaa tunnistaa ja nimetä yksinkertaisia yhdisteitä. Lisäksi opiskelija osaa kertoa aineiden olomuodoista ja niiden muutoksista.

 
Opintojakson sisältö

Atomin rakenne, jaksollisen järjestelmän perusteet, kemiallinen sitoutuminen, ainemäärä, aineen olomuodot

 
Arviointi  
 Palaa