SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus TE00BG07 
Opinto Orgaaninen kemia 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa funktionaaliset ryhmät, luokitella orgaaniset yhdisteet niiden mukaan ja nimetä keskeiset orgaaniset yhdistetyypit sekä muodostaa tavallisimpien yhdisteiden rakennekaavat nimen perusteella. Opiskelija osaa kullekin yhdisteryhmälle tyypillisiä reaktioita ja osaa yhdistellä niitä orgaaniseen synteesiin. Opiskelija osaa määritellä isomerian eri lajit ja kertoa niiden merkityksen yhdisteen rakenteeseen. Opiskelija muistaa tärkeimmät polymeerit ja niiden sovelluskohteet.

 
Opintojakson sisältö

Orgaanisten yhdisteiden luokittelu ja tunnistaminen. Nimistö, kaavat ja yhdisteiden rakenteet, isomeria, stereokemia ja yhdisteiden tyypillisiä reaktioita. Esimerkkejä reaktiomekanismeista ja niiden merkityksestä. Tärkeimmät orgaaniset polymeerit ja niiden ominaisuudet.

 
Arviointi  
 Palaa