SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus TT00BG06 
Opinto Johdatus Digitalisaatioon 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat 
Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

Kuvata mistä digitalisaatiossa on kysymys, miten se vaikuttaa liiketoimintaan ja mitä uusia mahdollisuuksia se voi tarjota,
Kuvata mitä massadata (Big Data), asioiden internet (Internet of Things, IOT),kaiken internet (Internet of Everything) ja muut digitalisaatioon liittyvättrendit ja käsitteet tarkoittavat, sekä mitä tietoturvahaasteita digitalisaatiosaattaa tuoda mukanaan,
Luoda innovatiivisia ehdotuksia uusiksi ratkaisuiksi hyödyntäen digitalisaatioon liittyviä teknologioita.

 
Opintojakson sisältö

Johdanto digitalisaation käsitteisiin
Digitalisaation ajankohtaisia teemoja ja tulevaisuuden näkymiä
Teknologiat

 
Arviointi  
 Palaa