SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 1000BG02 
Opinto Elektroniikan työpaja: Anturit ja toimilaitteet 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat 
Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
•ymmärtää erilaisten antureiden ja toimilaitteiden mitoituksen ja toiminnan perusteet
•osaa valita ja yhdistää antureita mikro-ohjaimeen
•osaa ohjata, liittää ja käyttää erilaisia toimilaitteita, kuten esimerkiksi servo- ja dc-moottoreita, näyttöjä ja näppäimistöjä

 
Opintojakson sisältö

•kytkimet, näppäimistöt sekä erilaiset anturit, joita käytetään mm. lämpötilan, kosteuden, valon ja paineen mittaamiseen
•erilaiset toimilaitteet kuten ledit, releet, näyttöt sekä moottorit
•antureiden ja toimilaitteiden ohjaaminen

 
Arviointi  
 Palaa