SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 1000BG01 
Opinto Elektroniikan työpaja: Mikro-ohjaimen ohjelmointi 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat 
Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
•osaa avoimen lähdekoodin mikro-ohjaimen (esimerkiksi Arduino) ohjelmointia C/C++ -kielellä
•ymmärtää mikro-ohjaimen I/O-rajapinnan toiminnan perusteet
•osaa liittää yksinkertaisia antureita mikro-ohjaimeen
•osaa ohjata yksinkertaisia laitteita mikro-ohjaimella

 
Opintojakson sisältö

•ohjelmointi C/C++ -kielellä
•I/O-rajapinnan rakenne ja toiminta
•mikrokontrollerin tekniset rajoitteet, kuten käyttöjännitteet ja virrat
•sarjaliikenneväylän toiminta

 
Arviointi  
 Palaa