SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 1000BG00 
Opinto Elektroniikan työpaja: Elektroniikan komponentit 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat 
Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
•kuvailla elektroniikan peruskomponentit ja niiden toiminnan
•mitoittaa ja rakentaa toimivia kytkentöjä elektroniikan peruskomponentteja käyttäen
•mitata yleismittarilla ja oskilloskoopilla virtoja ja jännitteitä
•tehdä yksinkertaisia piirilevyjä ja analysoida niitä oikeita mittalaitteita käyttäen.

 
Opintojakson sisältö

•tavallisimmat elektroniikan komponentit ja niiden soveltaminen sulautetussa ympäristössä: vastukset, kondensaattorit, diodit, bipolaaritransistorit ja kanavatransistorit
•peruskytkentöjen mitoitus ja toteutus
•mittauksissa käytettävät laitteet, kuten yleismittari, oskilloskooppi, signaaligeneraattori ja jännitelähteet
•koekytkentäalustojen käyttö ja piirilevynsuunnittelun perusteet

 
Arviointi  
 Palaa