SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus KH00BF98 
Opinto Tietosuoja 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat 
Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- nimetä tietosuojan ja yksityisyyden sääntelyyn liittyvät Suomen lait
- laatia rekisteri- ja tietosuojaselosteen
- suojata omaa yksityisyyttään sosiaalisessa mediassa ja internet-maailmassa
- suunnitella ja toteuttaa tietosuojan ja yksityisyyden vaatimia toimenpiteitä PK-sektorin yrityksissä ja vastaavankokoisissa organisaatioissa ottaen huomioon asianmukaisen lainsäädännön sekä muut viranomaismääräykset

 
Opintojakson sisältö

Sisältö kuvataan toteutussuunnitelmassa.

 
Arviointi  
 Palaa