SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus TE00BF95 
Opinto Kirjallisuustutkimus kiertotalouden ajankohtaisista haasteista 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat 
Opintojakson tavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelijat osaavat kuvata, miksi kiertotalouden toteuttaminen on ihmiskunnan kannalta välttämätöntä. Opiskelijat osaavat kuvata niitä haasteita, joita kansakunnat, yritykset ja yksilöt kohtaavat yrittäessään toteuttaa kiertotaloutta. Opiskelijat osaavat nimetä ja kuvata erilaisia esimerkkejä ja keinoja, joissa on pystytty tai joissa pystytään voittamaan haasteet. Opiskelijat osaavat ilmaista itseään hyvällä raportointikielellä.

 
Opintojakson sisältö

Opintojakso on kirjallisuusselvitys, jonka opiskelijat voivat toteuttaa itsenäisesti tai ryhmässä. Kirjallisuustutkimuksen aihe annetaan kullekin opiskelijalle erikseen. Selvityksen aihe voi liittyä tutkimusryhmässä ajankohtaiseen projektiin tai olla aiheeltaan yleisempi. Opiskelijat voivat myös itse ehdottaa kiinnostuksensa kohteena olevaa aihetta selvitystyönsä aiheeksi. Useimmissa tapauksissa opiskella voi suorittaa kurssia joustavasti oman aikataulunsa mukaisesti.

 
Arviointi  
 Palaa