SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus KH00BF90 
Opinto Informaatiomuotoilun ja data-analyysin perusteet 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat 
Opintojakson tavoitteet

Digitalisoituva maailma tuottaa valtavan määrän eri muodossa olevaa informaatiota. Tavoitteena on opetalla ihmisten olemisen, ajattelun ja toiminnan määrällistä puolta kuvaavan informaation jalostamista ihmisiä ja ihmisryhmiä koskevaksi tiedoksi ja ymmärrykseksi. Lisäksi opetellaan jalostetun tiedon visualisointia helposti välitettäviksi ja käytettäväksi.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- laatia teoreettisten käsitteiden suhteita kuvaavia havainnollisia esityksiä
- laatia prosessia kuvaavia kaavioita
- laatia muutosta kuvailevia havainnollisia esityksiä
- laatia taulukoita ja tilastografiikkaa olosuhteita, ajattelua ja toimintaa kuvaavasta numerodatasta
- analysoida ryhmien mielipiteiden ja toiminnan eroja numerodatan perusteella
- käyttää menetelmiä, joiden avulla mielipiteitä ja toimintaa kuvaavasta moniulotteisesta yksittäisten muuttujien joukosta etsitään harvoja piileviä yhteisiä ulottuvuuksia.

 
Opintojakson sisältö

-informaatiomuotoilun perusteita – tiedon visualisointi
- tilastollisten kuvailun periaatteet
- taulukoiden ja tilastografiikan laatiminen
- ryhmien erojen analysointimenetelmiä
- yksittäisen muuttujien joukon tiivistämiseen soveltuvat menetelmät

 
Arviointi  
 Palaa