SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus KU00BG67 
Opinto Jazztanssin perusteet 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat 
Opintojakson tavoitteet

Jazztanssille ominaisten käytännön harjoitteiden avulla tutustuminen jazztanssin teknisiin ja ilmaisullisiin perusteisiin. Tavoitteena jazztanssille ominaisen rytmisen ilmaisun, improvisatorisen työskentelyn ja yhteisöllisyyden vahvistaminen liikeilmaisussa. Lisäksi vieraillaan tanssiesityksissä sekä kirjoitetaan nähdyistä esityksistä raportti ohjeistuksen mukaan.

Kontaktiopetuskerrat tiistaisin ja torstaisin klo 17-18:30 Taideakatemian Linnasalissa 8.9. - 15.12.2016. Opetus järjestetään ryhmäopetuksena. Kontaktiopetusta ei järjestetä itsenäisen työskentelyn viikolla (vko 42) eikä tiistaina 6.12. Kontaktiopetuksen lisäksi opintojaksoon sisältyy tanssiesitysvierailu ja analyysin kirjoittaminen nähdystä esityksestä.

Tanssiesitysvierailu:

Opiskelija käy katsomassa tanssin 2.vsk:n soolokoreografioiden iltakokonaisuuden. Soolokoreografioiden ensi-iltake 14.9. klo19 Taideakatemian Jokisalissa. Muut esitykset: to 15.9 klo 19; pe 16.9 klo 19; la 17.9 klo 15 ja klo 19. (Oikeudet esitysaikataulun muutoksiin pidätetään).

Esitys on maksuton Jazztanssin perusteet opintojaksolle osallistuville.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
•toistaa jazztanssin perustekniikkaa
•nimetä jazztanssitekniikan keskeisimpiä termejä
•tunnistaa joitakin jazztanssin elementtejä ja tyylejä
•toimia tunnilla tanssituntietiketin mukaan
•laatia analyysin näkemästään tanssikokonaisuudesta

 
Opintojakson sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan käytännössä kehon hahmottamista ja hallintaa jazztanssille ominaisten liikkeiden ja liikesarjojen avulla. Lisäksi musiikin ja liikkeen yhteyden löytäminen ja työstäminen ovat osa jokaista harjoitustuntia. Kontaktiopetus ti ja to klo 17-18:30 Taideakatemian Linnasalissa. Opettajina toimivat Taideakatemian tanssinopettajakoulutuksen IV vsk:n opiskelijat ohjaavan opettajan valvonnassa.

 
Arviointi  
 Palaa