SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 7081276 
Opinto Sosionomin osaaminen erityiskasvatuksessa 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Sosionomikoulutus (Turku) 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija osaa havaita lapsen tuen tarpeita sekä osaa varhaisen tuen käytäntöjä.

 
Opintojakson sisältö
  • lapsen kehityksen vaikeudet ja ilmeneminen
  • lapsen erityistarpeiden huomioiminen varhaiskasvatussuunnitelmassa
  • lapsen kehityksen ja oppimisen tuki
 
Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti.

 
 Palaa