SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 1002398 
Opinto Työn ja opiskelun ilo 
Laajuus 1,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Turun ammattikorkeakoulu 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija

  • osaa työn imun peruskäsitteet > tieto ja ymmärrys lisääntyy niiden soveltamisessa työelämässä
 
Opintojakson sisältö

Opintojakson sisällöt

  • Työn ilo, työn muotoilu

Opintojakson tehtävä

  • VILLE-yhdistelytehtävät
 
Arviointi

Arviointi ilmoitetaan toteutussuunnitelmassa.

 
 Palaa