SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 1002311 
Opinto Nykytanssin perusteet 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Turun ammattikorkeakoulu 
Opintojakson tavoitteet

Nykytanssille ominaisten käytännön harjoitteiden avulla tutustutaan nykytanssin teknisiin ja ilmaisullisiin perusteisiin. Opintojakson tavoitteena on luovan liikeilmaisun vahvistaminen.

 
Opintojakson sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan käytännössä kehon hahmottamista ja liikkeen tuottamista nykytanssille ominaisten liikesarjojen ja improvisatoristen harjoitteiden avulla. Lisäksi musiikin ja liikkeen yhteyden löytäminen ja työstäminen ovat osa jokaista harjoitustuntia. Kontaktiopetusryhmät tapaavat ti ja to klo 17–18:30 Taideakatemian Jokisalissa. Opettajina toimivat Taideakatemian tanssinopettajakoulutuksen III vsk:n opiskelijat ohjaavan opettajan valvonnassa.

 
Arviointi

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista opetukseen osallistumista ja läsnäoloa opetustunneilla. Läsnäoloa ei voi korvata muulla työllä. Lisäksi hyväksytty suoritus edellyttää kirjallisen esseen laatimista. Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty.

 
 Palaa