SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 7081171 
Opinto Varhaiskasvatuksen pedagogiikka 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Sosiaalialan koulutusohjelma (Turku) 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija
- tuntee varhaiskasvatuksen perusteet ja tietää miten tavoitteellista toimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan.
- tietää miten luodaan lapsen kehitystä tukeva oppimis- ja kasvuympäristö.
- osaa huomioida hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuuden lapsen arjessa.
- osaa ryhmän ohjauksen perusteet.

 
Opintojakson sisältö
  • varhaiskasvatuksen työ- ja toimintatavat: lapsilähtöinen työskentely, varhaiskasvatuksen pedagogiikka
  • sisällölliset orientaatio
  • pedagoginen suunnittelu
  • hoito, kasvatus ja opetus
 
Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti.

 
 Palaa