SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 5051130 
Opinto Järjestelmäläheinen ohjelmointi 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 
Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa kertoa käyttöjärjestelmän roolista järjestelmän resurssien hallinnassa
  • tunnistaa monisäieohjelmoinnin synnyttämät uudet ongelmatyypit
  • suunnitella ja toteuttaa monisäieohjelmia.
 
Opintojakson sisältö
  • C-ohjelmointi
  • tiedostojärjestelmät
  • muistinhallinta
  • prosessienhallinta: prosessit, säikeet, resurssien jakomekanismit
 
Arviointi

Asteikko: 0 - 5

 
 Palaa