SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 5051125 
Opinto Olio-ohjelmointi 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 
Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • kuvailla ohjelmistotuotteen kehitystyön vaiheet ja keskeiset menetelmät
 • selittää käsitteet luokkahierarkia, periytyvyys ja monimuotoisuus sekä soveltaa niitä ohjelmistokehityksessä
 • keskustella rinnakkaisohjelmoinnin mahdollisuuksista
 • soveltaa poikkeusrakenteita
 • suunnitella, toteuttaa ja dokumentoida yksinkertaisen käyttöliittymäsovelluksen.
 
Opintojakson sisältö
 • oliorakenteet
 • virheiden käsittely poikkeuksilla
 • säikeet
 • tietokantayhteyden luominen
 • ohjelmistotuotannon prosessi ja menetelmät
 • UML ja kaavioiden piirtäminen
 
Arviointi

Asteikko: 0 - 5

 
 Palaa