SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 5051111 
Opinto Ohjelmoinnin perusteet 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 
Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • kuvailla tärkeimpiä sovellustyyppien ja niiden komponenttien toimintaa
 • keskustella soveltuvan ratkaisumallin valinnasta
 • määritellä ohjelmointiin liittyviä peruskäsitteitä kuten lähdekoodi, kääntäjä, muuttuja ja tyyppi
 • lukea jonkun muun tekemää ohjelmakoodia
 • hyödyntää tavallisimpia valinta- ja toistorakenteita
 • tunnistaa olio-ohjelmoinnin peruskäsitteet (luokka ja sen jäsenet, olio, viittaus, poikkeukset)
 • suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia sovellusohjelmia
 • piirtää kaavion, joka kuvaa ohjelman toiminnan kulkua.
 
Opintojakson sisältö
 • ohjelmistosovelluksen rakenne
 • kehitysympäristö
 • muuttujat ja tyypit
 • funktiot
 • ehtolauseet ja silmukat
 • taulukot ja listat
 
Arviointi

Asteikko: 0 - 5

 
 Palaa