SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 7081149 
Opinto Suomalainen elämä, arki ja yhteiskunta 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Sosiaalialan koulutusohjelma (Turku) 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija tuntee hyvinvointiteorian perusteet ja ymmärtää hyvinvointiyhteiskunnan muutoksia. Opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisten rakenteiden ja prosessien merkityksen yksilöiden ja yhteisöjen elämälle.

 
Opintojakson sisältö
  • hyvinvointi ilmiönä
  • hyvinvointivaltion tehtävät
  • sosiaaliset ongelmat, syrjäytyminen, huono-osaisuus menneisyydestä nykypäivään
 
Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti.

 
 Palaa