SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 1002296 
Opinto Culture Portfolio: England (Englannin kulttuuria) 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa) Englanti 
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Kielikoulutuskeskus 
Opintojakson tavoitteet

Virtuaaliopintojakson jälkeen opiskelija omaa tietoja kohdemaasta, sen yhteiskunnasta, tapakulttuurista ja työelämän toimintatavoista. Opiskelija ymmärtää kohdemaan kulttuurin ominaispiirteitä ja tunnistaa kulttuurien väliseen viestintään vaikuttavat tekijät.

Hän osaa sopeuttaa omaa viestintäänsä huomioiden kohdemaan kulttuurin.

 
Opintojakson sisältö

Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia aiheita:

  • kulttuuritietous (mm. eri teorioiden pohjalta),
  • stereotypiat,
  • kulttuurishokki,
  • tapakulttuuri vapaa-ajalla ja työelämässä.
 
Arviointi

Katso toteutussuunnitelman arviointi.

 
 Palaa