SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 2051156 
Opinto Muotoilu ja taide ennen ja nyt 
Laajuus 6,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Muotoilun koulutusohjelma (Turku) 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija ymmärtää taiteen ja muotoilun merkityksen sekä ilmenemismuodon eri aikoina ja eri tilanteissa. Opiskelija osaa hakea tietoa ja hyödyntää eri lähteitä. Hän hallitsee alaan liittyviä asiakokonaisuuksia ja havainnoi niihin vaikuttavia ajassa olevia ilmiöitä ja muutoksia.

 
Opintojakson sisältö

Eri aikakaudet esihistoriasta nykypäivään tyypillisine piirteineen ja esimerkkeineen. Taide, sisustus, artefaktit, muotoilu. Kuvataiteilija-, arkkitehti- ja muotoilijaesittelyitä sekä esimerkkejä heidän töistään.

 
Arviointi

Sisältö kuvataan tarkemmin toteutussuunnitelmassa.

 
 Palaa