SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 1002257 
Opinto Tandem - Language and culture 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Turun ammattikorkeakoulu 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija laajentaa ja kehittää kieli- ja kulttuuriosaamistansa yhdessä tandem-parinsa kanssa.

 
Opintojakson sisältö

Tandem parien itse määrittelemä sisältö ja materiaalit.

Tuotoksena Tandem-parin blogi sekä kunkin henkilökohtainen raportti Tandem-opiskelusta.

 
Arviointi

hyväksytty/hylätty

 
 Palaa