SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 1002000 
Opinto Työelämän ajokortti 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat 
Opintojakson tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden työelämäosaamista ja kehittää työnhaun taitoja. Opintojakson aikana opiskelija saa vinkkejä työnhaun tehostamiseen ja työn hakemiseen liittyvien dokumenttien kehittämiseen. Hän perehtyy keskeiseen työlainsäädäntöön ja työehtosopimuksiin sekä niiden merkitykseen käytännön työelämän ongelmatilanteissa. Opintojaksolla opiskelija tutustuu myös siihen, mitkä seikat pitävät työelämässä työhyvinvointia yllä ja kenen vastuuseen eri osa-alueet kuuluvat.

Moduuli 1

 • Opiskelija tunnistaa omat ammatilliset vahvuutensa ja osaa hyödyntää niitä työnhaussa
 • Opiskelija osaa laatia työnhaun keskeiset asiakirjat (cv/työhakemus)
 • Opiskelija tuntee sosiaalisen median pelisääntöjä ja osaa soveltaa niitä työnhaussa ja työelämässä

Moduuli 2

 • Opiskelija tuntee lakeihin ja sopimuksiin perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa työelämässä
 • Opiskelija tietää, mihin sitoutuu allekirjoittaessaan työsopimuksen
 • Opiskelija ymmärtää työelämän keskeiset toimintaperiaatteet
 • Opiskelija ymmärtää työehtosopimusten ja työlainsäädännön merkityksen työelämässä, osaa hakea tarvitsemaansa tietoa oikeista lähteistä

Moduuli 3

 • Opiskelija tuntee keskeisiä työhyvinvointia ja työturvallisuutta koskevia sääntöjä ja toimintaperiaatteita
 • Opiskelija tietää, mikä on työikäisen sosiaaliturva mm. sairastumisen ja työttömyyden aikana
 
Opintojakson sisältö

Opintojakso koostuu kolmesta moduulista, jotka ovat:

 1. Taitavaksi työnhakijaksi
 2. Työelämän pelisäännöt
 3. Turvaa työuralle

Sisältöalueet:

 • oppimis ja opiskelutaidot
 • työnhaun pääkohdat ja oman osaamisen markkinointi
 • työelämätietous ja sen soveltaminen
 • hyvinvointi työelämässä
 • tasa-arvo työelämässä
 
Arviointi

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty.

 
 Palaa