SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 1001079 
Opinto Baletin perusteet 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Turun ammattikorkeakoulu 
Opintojakson tavoitteet

Opintojaksolla käydään käytännön harjoitteiden avulla kehollisesti läpi balettitanssin teknisiä ja ilmaisullisia perusteita. Harjoitusten avulla pyritään voiman, notkeuden ja baletille olennaisen tanssillisen ilmaisun vahvistamiseen. Lisäksi vieraillaan tanssiesityksessä sekä kirjoitetaan esityksestä raportti ohjeistuksen mukaan.

 
Opintojakson sisältö

Opintojaksolla perehdytään baletille ominaiseen liikkeistöön ja kehon hahmottamiseen. Musiikin ja liikkeen yhdistämistä tutkitaan erilaisten harjoitteiden avulla. Kontaktiopetustunnit ovat Taideakatemian Jokisalissa tiistaisin ja torstaisin klo 17 – 18:30.  Opettajina toimivat Taideakatemian tanssinopettajakoulutuksen III vsk:n opiskelijat ohjaavan opettajan valvonnassa.  

 
Arviointi

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista opetukseen osallistumista ja läsnäoloa opetustunneilla, tanssiesityksessä läsnäoloa ja nähdystä esityksestä hyväksytyn esitysraportin laatimista.

 
 Palaa