SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 1000338 
Opinto Englannin tukikurssi (verkko-opintojakso) 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa) Englanti 
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Turun ammattikorkeakoulu 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija hallitsee englanni kielen perusteet ja pystyy selviytymään englannin kielen jatko-opinnosta.

 
Opintojakson sisältö

Englannin kielen rakenteiden ja sanaston kertaus.

 
Arviointi

hyväksytty/hylätty

 
 Palaa