SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 1000337 
Opinto Ruotsin tukikurssi ( verkko-opintojakso)  
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa) Ruotsi 
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Turun ammattikorkeakoulu 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelijan hallitsee ruotsin kielen perusteet, ja pystyy suoriutumaan ruotsin jatko-opinnosta.

 

 

 
Opintojakson sisältö

Ruotsin kielen rakenteiden ja sanaston kertaus.

 
Arviointi

hyväksytty/hylätty

 
 Palaa