SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 3011064 
Opinto Markkinointi verkossa 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Liiketalouden koulutusohjelma (Lemminkäisenkatu) 
Opintojakson tavoitteet

 

Opiskelija
  • ymmärtää, millä eri tavoin markkinointiviestintää voidaan toteuttaa verkkoviestinnän avulla
  • tuntee viestinnässä käytettäviä työkaluohjelmia ja osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia kotisivuja
  • osaa analysoida verkkoviestinnän materiaaleja
  • tuntee verkkoviestintää koskevat tekijänoikeussäännöt
  • osaa toimia yhteistyössä verkkoviestinnän ammattilaisten kanssa
 
Opintojakson sisältö

 

  • internet, intranet ja sosiaalinen media viestinnän välineinä
  • visuaalisen viestinnän eri keinot
  • työkaluja kotisivujen tekemiseen ja kuvankäsittelyyn
  • tekijänoikeussäännöt
  • työskentely alan toimijoiden kanssa
 
 
Arviointi

Asteikolla 1-5

 
 Palaa