SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 7010042 
Opinto Englannin kielen perusteet 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Tavoitteena on parantaa opiskelijoiden suoritustasoa kaikilla kielitaidon osa-alueilla ja varmistaa heidän menestymisensä kieliopinnoissa lukiopohjaisen ryhmän kanssa.

 
Opintojakson sisältö

Sisältö käsittää pääasiassa yleiskielistä aineistoa. Erityistä huomiota kiinnitetään kielen rakenteisiin, sanaston kartuttamiseen, small talk -tyyppiseen suulliseen ilmaisuun, kuullun ja luetun ymmärtämiseen.

 
Arviointi

Riittävä osallistuminen lähiopetukseen, harjoitusten ja kuulustelujen hyväksytty suorittaminen.

 
 Palaa