SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 7010318 
Opinto Ruotsin kielen perusteet 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

-

 
Opintojakson sisältö Vapaaehtoinen ruotsin kielen peruskurssi niille halukkaille, jotka tarvitsevat peruskielitaidon ennen varsinaiselle ruotsin kurssille osallistumista 
Arviointi Ilmoitetaan kurssilla 
 Palaa