SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 1002419 
Opinto Urasuunnittelu 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Turun ammattikorkeakoulu 
Opintojakson tavoitteet

Opintojakso antaa mahdollisuuden opiskelijalle pohtia omaa osaamistaan

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • tunnistaa tulevaisuuden työtehtävät osaamistarpeet
  • suunnitella opintojaan osaamistarvelähtöisesti
  • tunnistaa omat kehittämiskohteensa
  • ajatella tulevaisuuden työelämää ja sen haasteita.
  • ymmärtää tavoitteiden merkityksen Hops:in suunnittelussa
  • hakea oman alansa työtehtäviä.
 
Opintojakson sisältö

Opintojaksolla pohditaan kysymystä: millaista osaamista tarvitaan tulevaisuuden työtehtävissä ja miten suunnittelen opintoni, jotta voisin saavuttaa siihen tarvittavan osaamisen?

Tulevaisuuden ennakoimiseen ja suunnitteluun liittyy oletus, että muutosprosessi on suunnattavissa ja että päämäärä on tavalla tai toisella valittavissa ja saavutettavissa. Osaamisperusteinen määrittely auttaa sinua asettamaan tavoitteita ja tekemään suunnitelmia, jotka vievät sinua kohti haluttuja” työtehtäviä.

Opintojaksolla opitaan työnhakutaitoja.

 
Arviointi

Arviointi Hyväksytty-Hylätty

 
 Palaa