SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 1002418 
Opinto Tekstin kudokset eloon 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Turun ammattikorkeakoulu 
Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • erottaa eri tekstilajien tyylipiirteitä
  • käyttää kielenhuollon apuvälineitä tekstinsä työstämisessä
  • kirjoittaa kielitaitotasonsa mukaista selkeälukuista ja ymmärrettävää oman alansa tekstiä.
 
Opintojakson sisältö

Opintojakso on suunnattu opiskelijoille, joilla suomi on toisena kielenä.

Opiskelija lukee suomenkielisen kirjan, josta hän valmistelee alustuspuheenvuoron keskusteluun. Toisen presentaation aiheen opiskelija ehdottaa itse. Opiskelija työstää opinnäytetyötekstiä tai kahta muuta tekstiä, esim. CV:tä.

Opintojaksolla opiskelijoiden omien tekstien työstäminen on keskiössä.

 
Arviointi

Asteikko 0-5.

 
 Palaa