SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 1002417 
Opinto Moniammatillinen seniori-ja vanhustyö 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Turun ammattikorkeakoulu 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelijalle muodostuu monitieteinen kokonaiskuva vanhenemisesta ja sen kokemisesta yksilön ja yhteisön näkökulmasta. Hänelle muodostuu näkemys ikääntyneiden ennaltaehkäisevistä palveluista. Hän saa välineitä tukea ja vahvistaa ikääntyneiden toimintakykyä, muistisairauksien ennaltaehkäisyä, osallisuutta ja kykyä selvitä itsenäisesti kotona käyttäen hyväksi ikääntyneiden ihmisten omia voimavaroja, verkostoja sekä vapaaehtoisten tukea. Opiskelija perehtyy joihinkin gerontologisiin työmenetelmiin ja tekee suunnitelman yhden menetelmän käytöstä jollekin senioriryhmälle tai yksilölle.

 
Opintojakson sisältö
  • Mitä ikääntyminen ja vanheneminen ovat?
  • Ehkäisevän työn tasot ja toimintamahdollisuudet, mm. verkostotyö, sosiokulttuurinen ja yhteisöllinen työ
  • Kotona asumisen mahdollistaminen mahdollisimman pitkään
  • Muistisairauksien ennaltaehkäisy ja niiden varhainen toteaminen.
  • Ikääntyneen hyvinvoinnin vahvistaminen vertaistoiminnan avulla
  • Ikääntyneen itsehoidon ja hyvinvoinnin tukeminen erilaisten teknologisten ratkaisujen avulla
 
Arviointi

Arviointi 0-5.

 
 Palaa