SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 1002413 
Opinto Nonprofit-organisaation varainhankinta 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Turun ammattikorkeakoulu 
Opintojakson tavoitteet

Nonprofit-organisaatiot ovat monilla aloilla merkittäviä toiminnan ja palvelujen tuottajia ja kehittäjiä. Näitä ovat esim. urheilu- ja harrastusseurat, ympäristö- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, taide- ja kulttuuritoiminta, joiden toiminta on järjestetty yleishyödyllisen, voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen, säätiön tai osakeyhtiön muotoon.

Varainhankinta-opintojakson tuottama osaaminen tukee yleisiä projektinhallinnallisia taitoja.

Samasta aihepiiristä on mahdollista koota yhteensä 15 op opintokokonaisuus, suorittamalla myös muut nonprofit-kokonaisuuden osiot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • arvioida varainhankinnan merkitystä sekä organisaation että rahoittajan näkökulmasta
  • arvioida eri tukimuotojen sopivuutta
  • kertoa yritysyhteistyön merkityksestä ja kehityksestä varainhankinnassa
  • valita ja vertailla organisaation toimintaan soveltuvia yhteistyökumppaneita
  • arvioida joukkorahoituksen soveltuvuutta omaan tuotantoon
  • laatia rahoitushakemuksen
 
Opintojakson sisältö
  • rahoitussuunnitelma
  • yhteistyökumppanisuunnittelu
  • rahoitushakemukset
  • joukkorahoitusmallit ja -käytännöt
 
Arviointi

0 - 5

 
 Palaa