SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 1002412 
Opinto Nonprofit-organisaation toiminnan johtaminen ja kehittäminen 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Turun ammattikorkeakoulu 
Opintojakson tavoitteet

Nonprofit-organisaatiot ovat monilla aloilla merkittäviä toiminnan ja palvelujen tuottajia ja kehittäjiä. Näitä ovat esim. urheilu- ja harrastusseurat, ympäristö- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, taide- ja kulttuuritoiminta, joiden toiminta on järjestetty yleishyödyllisen, voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen, säätiön tai osakeyhtiön muotoon.

Opintojakson keskiössä ovat nonprofit-organisaation toiminnan johtaminen ja kehittäminen erityisesti toiminnanjohtajan tai muun toimintaa pyörittävän näkökulmasta.

Samasta aihepiiristä on mahdollista koota yhteensä 15 op opintokokonaisuus, suorittamalla myös muut non profit -kokonaisuuden osiot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • kuvata johtamisen ja esimiestyön käsitteitä
 • tunnistaa tiimin jäsenten motivointiin ja sitouttamiseen liittyviä seikkoja sekä laatia suunnitelman tiimin toiminnasta
 • suunnitella ja johtaa kokous- ja neuvottelutilaisuutta sekä laatia keskeisiä kokous- ja neuvotteluasiakirjoja
 • kuvata rekrytointiprosessin vaiheet ja käytännöt sekä arvioida erilaisia rekrytointimenetelmiä ja -kriteereitä
 • laatia rekrytointiin ja esimiestehtäviin liittyviä asiakirjoja
 
Opintojakson sisältö
 • esimiestyö ja johtamisen peruskäsitteet
 • tiimin motivointi ja sitouttaminen
 • rekrytointi
 • kokouskäytännöt, neuvottelutaidot ja dokumentointi
 • nonprofit-organisaation toimintakäytännöt ja toiminnan suunnittelu/kehittäminen
 • verkostoitumistaidot
 
Arviointi

0 - 5

 
 Palaa