SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 1002409 
Opinto Auttamisvalmius hätätilanteessa 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Turun ammattikorkeakoulu 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija ymmärtää mitä turvallinen toimintakulttuuri tarkoittaa ja osaa sitä edistää sitä toiminnallaan.

Opiskelija syventää teoriatietojaan ensiaputilanteessa ja osaa soveltaa niitä erilaissa auttamistilanteissa

Opiskelija syventää tietojaan kriisityön menetelmistä ja psyykkisestä ensiavusta

 
Opintojakson sisältö

hätäkeskuksen toiminta ja auttamisketju

turvallisuusohjeet

toiminta ja esiapu erilaissa auttamistilanteissa

suuronnettomuudet

kriisipalvelut

itsehoito kriisitilanteiden jälkeen

 
Arviointi

tehtävät hyväksytty / hylätty

 
 Palaa