SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 1002405 
Opinto Tiedonhankinnan perusteet 
Laajuus 1,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Turun ammattikorkeakoulu 
Opintojakson tavoitteet

Kirjastopalvelut ja Finnan peruskäyttö, tiedonhankinnan perusteet ja oman alan tiedonlähteiden käyttö, lehdet ja artikkelit, tiedon eettinen käyttö, viitteidenhallinta.

  • käyttää tehokkaasti Turun AMK:n Finna-hakupalvelua painettujen ja elektronisen aineistojen paikantamiseen ja hyödyntämiseen

  • määritellä ja kuvata tiedontarvettasi käsitteillä ja hakusanoilla, esimerkiksi käsitekartan avulla

  • muodostaa hakusanoja ja -lauseita hyödyntämällä loogisia operaattoreita, fraaseja sekä katkaisu- ja jokerimerkkejä

  • tunnistaa luotettavat tiedonlähteet ja erottaa kaupallisen tiedon, ammatillisen tiedon ja opintoihisi liittyvän tutkimustiedon

  • käyttää tietoa eettisesti

  • käyttää RefWorks (New) -viitteidenhallintaohjelmaa viitteiden tallentamiseen ja lähdeluetteloiden tekemiseen.

 
Opintojakson sisältö

Hyvät tiedonhankintataidot: opiskelija osaa hakea tietoa itsenäisesti erilaisista tiedonlähteistä sekä pystyy arvioimaan ja hyödyntämään saamaansa tietoa.

 
Arviointi

Verkkokurssi arvioidaan asteikolla 0-5 (tai hyväksytty / hylätty). Kurssin tehtävistä voi saada enintään 52 pistettä. Hyväksyttyyn suoritukseen tarvitaan vähintään 26 pistettä.

 
 Palaa