SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 3011627 
Opinto Kirjasto ja tietoammattilaisuus 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Liiketalouden koulutus (Turku) 
Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvata kirjasto- ja tietopalvelualan työtä
  • kertoa kirjastoalan keskeisistä kehityslinjoista
  • tunnistaa erilaisia asiakasyhteisöjä
  • kertoa kirjastotoiminnan ja informaatiotutkimuksen kehityksestä.
 
Opintojakson sisältö
  • Kirjasto- ja tietopalvelualan työtehtävät, verkostot ja kehittäminen
  • Kirjastotoiminnan ohjaus ja arviointi
  • Asiakasyhteisöt ja -segmentointi
  • Kirjastotoiminnan ja informaatiotutkimuksen kehitys
 
Arviointi

Asteikolla 0 - 5

 
 Palaa