SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 1002404 
Opinto VIP-toiminta 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Turun ammattikorkeakoulu 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija

  • osaa omalla toiminnallaan tukea opiskelu- ja työhyvinvointia sekä osaaopiskelijaryhmän luottohenkilönä
  • osaa havainnoida ja tukea sujuvaa oppimista osana korkeakoulun hyvinvointiverkostoa.
  • osaa hyödyntää yhteistyötaitojaan ja edistää ryhmän yhteisöllisyyttä
  • saa tunnistaa erilaisia pulmia yksilö- ja ryhmätasolla sekä tietää kenen puoleen kääntyä kyseisissä tilanteissa.
 
Opintojakson sisältö
  • Ryhmän luottohenkilönä toimiminen
  • Ryhmän kohdistuvien epäkohtien havainnointi ja niihin puuttuminen sekä kanssa opiskelijoiden tukeminen
  • Säännöllinen yhteydenpito opettajatuutoriin ja tiedottaminen
 
Arviointi

Hyväksytty / Hylätty

 
 Palaa