SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 1002403 
Opinto Markkinointi ja viestintä Turun AMK:ssa 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Turun ammattikorkeakoulu 
Opintojakson tavoitteet

Opintojakson tavoitteet vaihtelevat projekteittain. Riippuen projektin sisällöstä, tavoitteena voi olla esimerkiksi oppia tietyn viestintätyökalun käyttö tai tuottaa sisältöä valittuun viestintäkanavaan. Projektikohtaiset tavoitteet ilmoitetaan aina toteutussuunnitelmassa.

Yleisiä tavoitteita opintojaksolle on:

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

  • arvioida ja valita kohderyhmälähtöisiä viestintäkeinoja markkinointiviestinnän suunnittelussa

  • tuottaa sisältöä valittuun viestintäkanavaan ja käyttää valittua viestintätyökaluja

  • työskennellä osana opiskelijoista ja henkilökunnasta koostuvaa viestintä- ja markkinointitiimiä

  • viestintä- ja markkinointiprojektiin liittyviä projektinhallintataitoja

 
Opintojakson sisältö

Opintojaksolla olet mukana toteuttamassa Turun ammattikorkeakoulun markkinointiin ja viestintään liittyvää projektia yhdessä Turun AMK:n Viestintäpalveluiden kanssa. Viestintäpalvelut vastaa Turun AMK:n viestinnästä ja markkinoinnista bränditasolla. Opintojaksolla suoritettavat projektit vaihtelevat toteutuksittain, ja tarkemman kuvauksen projektista löydät toteutussuunnitelmasta.

Opintojakson tarkoituksena on osallistaa opiskelijoita Turun AMK:n viestintään ja antaa mahdollisuus tutustua yrityksen viestintä- ja markkinointiyksikön toimintaan.

 
Arviointi

Arviointi asteikolla Hyväksytty / Hylätty.

Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija toteuttaa projektiin liittyvät, sovitut toimenpiteet sovitussa aikataulussa.

 
 Palaa