SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 1002400 
Opinto Työn ilo ja muotoilu työyhteisössä 
Laajuus 2,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Turun ammattikorkeakoulu 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija

  • osaa soveltaa työn imun ja työn muotoilun keinoja työyhteisönsä toimintaan
 
Opintojakson sisältö

Opintojakson sisällöt

  • Työn ilo, työn muotoilu, positiivinen psykologia, perehtyminen aihetta käsitteleviin kirjallisuuteen ja tutkimuksiin, oman opiskelun ilon mittaaminen, omien opiskelun muotoilun keinojen tunnistaminen, opitun tiedon soveltaminen ja pohtiminen työyhteisössä (harjoittelussa)

Opintojakson tehtävä

  • Kehittämistehtävä työyhteisöön/ harjoitteluun
 
Arviointi

Arviointi ilmoitetaan toteutussuunnitelmassa.

 
 Palaa