SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 1002399 
Opinto Työn ja oman opiskelun muotoilu 
Laajuus 2,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Turun ammattikorkeakoulu 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija

  • tuntee työn muotoilun tutkimuksia ja pohtii keinoja muotoilla omaa opiskeluaan
 
Opintojakson sisältö

Opintojakson sisällöt

  • Työn ilo, työn muotoilu, positiivinen psykologia, perehtyminen aihetta käsitteleviin kirjallisuuteen ja tutkimuksiin, oman opiskelun ilon mittaaminen, omien opiskelun muotoilun keinojen tunnistaminen

Opintojakson tehtävä

  • Innostava yhteisö kyselyn opiskelun muotoilun osio, tieteelliset artikkelit ja niiden reflektointi
 
Arviointi

Arviointi ilmoitetaan toteutussuunnitelmassa.

 
 Palaa