SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 5031372 
Opinto Johdatus tekniikan ammattikorkeakouluopintoihin 
Laajuus 6,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Tekniikan koulutus 
Opintojakson tavoitteet

Ammattitaitovaatimus:

  • Ymmärtää tekniikan alan perusteita ja opiskelumenetelmiä ammattikorkeakoulussa.
  • Teknisen perusosaamisen tarpeiden ja luonnontieteellisten ilmiöiden ymmärtäminen ja hyväksikäyttö.
  • Ammattitaidon osoittamistavat

Tavoitteena on:

  • Oivaltaa sekä saada valmiudet oppia tekniikan alan perusteita ja opiskelumenetelmiä ammattikorkeakoulussa
  • Lisätä luonnontieteellisten ilmiöiden ymmärtämistä ja hyväksikäyttöä teknisen perusosaamisen näkökulmasta

 
Opintojakson sisältö

• tekniikan koulutusaloihin tutustuminen

• fysiikan laboraatiot 4 kpl

• autolabra 3 kpl

• konelabra 2 kpl

• moottorilabra 1 kpl

• rakennuslabra 2 kpl

• kemian laboraatio 2 kpl

 
Arviointi

Hyväksytty / Hylätty

Hyväksytty: Annetut tehtävät tehtynä ja raportit palautettuna (jatkuva näyttö, harjoitukset, raportit).

 
 Palaa