SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 9001003 
Opinto Palvelumuotoilun perusteet 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Yhteinen 
Opintojakson tavoitteet

x

 
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 Palaa