SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 5001053 
Opinto 3D-suunnittelun työkaluja 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Tekniikan ja liikenteen ala 
Opintojakson tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on opetella 3D-suunnitteluohjelmiston (SolidWorks) työkaluja 3D-modelling-opintojakson jatkoksi. Tavoitteena on ymmärtää paremmin, miten 3D-suunnittelutyökalujen mahdollisuuksia voidaan hyödyntää tuotesuunnittelussa ja oppia hyödyntämään 3D-suunnittelutyökaluja monipuolisemmin omissa opinnoissa (projektit, opinnäytetyö). 3D-mallinnuksen jatkoharjoittelun lisäksi on mahdollista valita vähintään yksi erikoistumisalue (pintamallinnus, teräsrakenteet, ohutlevyt, muottityökalut tai 2D-piirustustyökalut).

 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Arviointi 1-5.

 
 Palaa