SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 7003050 
Opinto Luonto terveyden tukena 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 
Opintojakson tavoitteet
  • tutustua luonnon vaikutuksiin terveydelle näyttöön perustuvasti
  • perehtyä luonnossa käytettäviin menetelmiin ja harjoituksiin
  • soveltaa opittua tietoa oman ja läheisten terveyden edistämiseen ja tukemiseen
 
Opintojakson sisältö
  • luontoympäristön lisäämät terveyshyödyt
  • terveyshyödyt eri väestöryhmille
  • eri ekologisten ympäristöjen vaikutus terveyteen
  • luontoympäristössä käytettävät menetelmät ja harjoitteet
  • luonnon hyödyntäminen terveyttä edistävissä tilanteissa
 
Arviointi  
 Palaa