SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 2001049 
Opinto Nonprofit-organisaation markkinoinnin kehittäminen 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Kulttuuriala 
Opintojakson tavoitteet

Haluatko kehittää markkinoinnin osaamistasi nonprofit-organisaatioiden kiehtovassa maailmassa? Nonprofit-organisaatiolla tarkoitetaan yrityksiä/yhdistyksiä/järjestöjä/organisaatioita, joiden ensisijaisena tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista voittoa vaan joilla on jokin muu erityinen tavoite tai missio. Nonprofit-organisaatioita ovat esim. urheilu- ja harrastusseurat, ympäristö- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, erilaiset yhdistykset, kulttuuritoiminta jne.

Opintojakson suoritettuasi olet oppinut mm. tuntemaan nonprofit-markkinoinnin erityispiirteet, mikä on markkinoinnin rooli nonprofit-organisaatiossa, miten nonprofit-organisaatioiden markkinointia kannattaa suunnitella sekä tunnet erilaisia markkinointi- ja viestintätapoja, jotka soveltuvat nonprofit-organisaatioille. Osaat analysoida, ideoida ja kehittää uusia markkinointiviestinnän keinoja paitsi teoriassa, myös käytännön tasolla.

 
Opintojakson sisältö

Opintojaksossa perehdytään nonprofit-markkinointiin niin teoriassa kuin käytännössäkin.

Teoriatasolla aihepiiriä tarkastellaan lähdekirjallisuuden avulla seuraavista näkökulmista:

  • mitä ovat nonprofit-organisaatiot
  • mikä on markkinoinnin rooli nonprofit-organisaatiossa
  • millaisia strategisia ja taktisia päätöksiä markkinoinnissa tehdään                               
  • millaista markkinoinnillista yhteistyötä voidaan tehdä
  • markkinoinnin suunnittelun merkitys nonprofit-organisaatiossa
  • markkinoinnin eettiset kysymykset

Käytännön tasolla sovelletaan opittua tekemällä pienimuotoinen markkinoinnin kehittämissuunnitelma analysoimalla ja kehittämällä jonkin itse valitun nonprofit-organisaation markkinointia.

 
Arviointi

Asteikolla 1-5

 
 Palaa