SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 1002384 
Opinto Huippu-urheiluvalmennus 
Laajuus 15,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Turun ammattikorkeakoulu 
Opintojakson tavoitteet

Opiskeleva urheilija ymmärtää urheilun ja opiskelun yhdistämisen haasteellisuuden ja siihen vaadittavan suunnitelmallisuuden. Urheilija suunnittelee itselleen kokonaisvaltaisen valmennus- ja opintosuunnitelman yhdessä valmentajan sekä oppilaitoksen henkilökunnan kanssa. Lisäksi urheilija ymmärtää terveydenhuollon, ravitsemuksen ja muiden asiantuntijatahojen merkityksen laadukkaassa ja tavoitteellisessa valmentautumisessa.

Urheilevan opiskelijan eteneminen ja kehittyminen urheilijanpolulla kohti kansallista ja kansainvälistä urheilun huippua.

 
Opintojakson sisältö

Urheilija toteuttaa tekemäänsä harjoitussuunnitelmaansa. Urheilija hyödyntää urheiluakatemian tarjoamia harjoitusmahdollisuuksia omassa harjoittelussaan, osallistuu urheiluakatemian järjestämiin urheilijoille suunnattuihin tilaisuuksiin ja hyödyntää urheiluakatemian tarjoamaa asiantuntijaverkostoa tarvittaessa. Harjoitusleirit, kilpailumatkat ja edustustehtävät sisällytetään opintokokonaisuuteen erikseen sovittavalla tavalla.

 
Arviointi

Hyväksytty / Hylätty

 
 Palaa