SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4021110 
Opinto Digitaalinen markkinointi 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (Salo) 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija tuntee monikanavamarkkinoinnin käsitteen. Hän tunnistaa markkinoinnin ja asiakkuuksien hallinnan keinoja digitaalisessa ympäristössä ja osaa soveltaa niitä tilannekohtaisesti.

 
Opintojakson sisältö
  • digitaalinen toimintaympäristö
  • hakukoneoptimointi
  • liikenteen luominen sivustolle
  • toimiva sivusto
  • verkostojen luominen digitaalisessa ympäristössä
 
Arviointi

asteikolla 0 - 5

 
 Palaa