SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 2011486 
Opinto Projektiopinnot 2 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Esittävän taiteen koulutus 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelijaa osaa soveltaa oppimaansa esityksellisen kokonaisuuden valmistamiseen työryhmän jäsenenä, toisen ohjauksessa.

 
Opintojakson sisältö

Opiskelu toteutetaan esitysprojekteissa. Luennot, työpajat, harjoitteet, harjoitustyöt ja itsenäinen työ. Kirjallinen aiesuunnitelma ja raportti.

 
Arviointi

1-5

 
 Palaa