SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 3011511 
Opinto Taloushallinto 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Liiketalouden koulutus (Turku) 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija perehtyy johdon laskentatoimeen ja sen tehtäviin. Opintojakson suoritettuaan hänellä on perusvalmiudet tuottaa ja hyödyntää laskentainformaatiota. Hänellä on valmiudet osallistua yrityksen päätöksentekoa tukevien laskentajärjestelmien käyttämiseen ja kehittämiseen.

 
Opintojakson sisältö
  • Sisäinen ja ulkoinen laskentatoimi
  • Johdon laskentatoimen perusongelmat ja laskentatoimen systematiikka
  • Yrityksen talousprosessin peruskäsitteet
  • Katetuottolaskennan perusteet ja hyväksikäyttö
  • Yrityksen taloudellisuus ja kannattavuus
  • Budjetoinnin perusteet
 
Arviointi

0-5

 
 Palaa