SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 1002365 
Opinto Sponsorointi 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Turun ammattikorkeakoulu 
Opintojakson tavoitteet

Opintojakson osan suoritettuaan opiskelija osaa

  • kertoa sponsoroinnin merkityksestä ja kehityksestä
  • arvioida sponsoroinnin merkitystä sekä sponsorin että sponsoroitavan näkökulmasta
  • hakea, valita ja vertailla yhteistyökumppaneita
  • laatia sponsorointisuunnitelman
 
Opintojakson sisältö
  • sponsorointi ja yritysyhteistyö käsitteinä
  • sponsoroinnin tavoitteet sponsorin ja sponsoroitavan kannalta
  • sponsoriyhteistyön suunnittelu ja organisointi
  • sponsorointisuunnitelman laatiminen
  • sponsorointiin liittyvät sopimukset, määräykset ja lainsäädäntö
 
Arviointi

1 - 5 / hylätty

 
 Palaa